Lid op latere leeftijd

Het komt regelmatig voor dat mensen op latere leeftijd lid willen worden van onze vereniging.Takje-001 Het zou dan niet billijk zijn
om ze dezelfde rechten te verlenen als onze leden die al van begin af aan contributie hebben betaald.
Er zijn dan twee mogelijkheden:

1.    Entreegeld
Dat houdt in als iemand op 45-jarige leeftijd lid wordt, hij of zij de ontbrekende contributiejaren moet aanvullen om dezelfde rechten te verkrijgen als iemand die op 18-jarige leeftijd lid is geworden. In dit geval 27 jaar (45 -/- 18) x € 20,– (huidige contributie) = € 540,–.

2.    Procentenregeling
De leden die hiervan gebruik maken, krijgen geen recht op de maximale ledenkorting van ongeveer € 1000,00 (2022). Afhankelijk van de leeftijd waarop zij lid worden, krijgen zij recht op een bepaald percentage hiervan. In ons voorbeeld van de 45-jarige is de ledenkorting in dat geval 39% volgens onderstaande staffel. Dit betekent dat het maximale vergoedingsbedrag voor de door de vereniging te leveren diensten na een overlijden beperkt wordt tot € 1000 (2022) x 39% = € 390. Voor de meerwaarde van de verleende diensten ontvangen de nabestaanden een nota.

De volledige staffel is als volgt:

19-20 jaar: 100%        21-25 jaar: 92%        26-30 jaar: 81%        31-35 jaar: 64%
36-40 jaar:   50%        41-45 jaar: 39%        46-50 jaar: 30%        51-55 jaar: 23%
56-60 jaar:   18%        61-65 jaar: 13%        +66 jaar:   0%