Dienstenpakket

Onze leden en gezinsleden kunnen door hun lidmaatschap aanspraak maken op de volgende dienstverlening bij een overlijden:Takje-001

 1. De kosten van de uitvaartbegeleidster.

        Zij zorgen voor het volgende:

 • contact opnemen met de nabestaanden
 • het overbrengen naar huis of opbaarlocatie en regelen van de laatste zorg
 • dagelijkse controle overledene en de daarbij behorende zorg.
 • draaiboekbespreking van de uitvaart en plechtigheden met de Familie en nabestaanden
 • het doorgeven van overlijden aan de gemeente en eventueel parochie en event. toestemming aanvragen tot begraven c.q. cremeren
 • bestellen van een kist en het laten drukken van de rouwcirculaires/dankbetuigingen
 • opgeven van de rouwadvertentie aan de dagbladen
 • gebruik van een bed- of kistkoeling en rouwmateriaal bij thuisopbaring (bloementafels, schermen, kaarsen etc.)
 • het plannen van het overbrengen naar bv. kerk of uitvaartcentrum voor een avondwake en/of condoleance en gastvrouwschap/ondersteuning bij avondwake en/of condoleance en/of vervoer van de overledene en eventueel de nabestaanden
 • het zorgen voor dragers bij een begrafenis
 • bestellen rouwarrangementen bij een bloemist
 • bespreken van een koffie en/of broodmaaltijd
 • de algehele leiding bij begrafenis- of crematieplechtigheid

2.    De kosten van dragers en laatste zorgverleensters

3.    De kosten van (bed of kist) koeling en rouwgoederen

4.    De kosten van condoleanceregister, akte van overlijden, gids na overlijden

Maximale vergoeding (ledenkorting)
Het maximale vergoedingsbedrag dat verband houdt met bovenstaande diensten is thans ongeveer € 1000,00 (2022). Dit bedrag wordt ook wel
de ledenkorting genoemd. Worden bepaalde diensten (bijv. dragen en/of afleggen) door de nabestaanden of door derde
partijen verzorgd, dan wordt hiervoor door onze vereniging géén vergoeding gegeven.

Kosten die niet vergoed worden
Niet alle kosten worden vergoed. De onderstaande kosten vallen bijvoorbeeld niet onder het lidmaatschap van de vereniging:

 • Uitgebreid draaiboek op schrift voor nabestaanden
 • ondersteunen en/of opzetten  of verzorgen van muziek-, video, en fotopresentaties en/of online streamen
 • voorgaan in de plechtigheid waarvoor gedegen voorbereiding noodzakelijk is
 • ondersteuning bij een kerkelijk afscheid, voorbereiden in de kerk, oefenen en gang van zaken aldaar bekijken en bespreken
 • aanschaf van de grafkist en aflegbenodigdheden
 • kosten van advertenties, rouwcirculaires, dankbetuiging kaarten, portokosten
 • extra vervoerskosten i.v.m. extra overbrengingen etc.
 • kosten van de rouwarrangementen, kosten van eventuele grafmonumenten
 • kosten van avondwake en begrafenis- of crematieplechtigheid
 • grafrechten, asbestemming, asverstrooiing e.d.
 • koffie- en/of broodmaaltijd