Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur.Takje-001 Dit bestuur legt jaarlijks op de algemene ledenvergadering verantwoording af
over het gevoerde beleid. De functies zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter:
N. (Niek) Beerepoot
Zwaagdijk 333 B
Zwaagdijk-West
Tel: 0229-572466

Secretaris: 
A.M. (Ton) Gitzels
Koewijzend 28a
Blokker
Tel: 0229-270360

Mob. 0630096081

Penningmeester:     
C.J.M. (Cees) Bennis
Dorpsstraat 285
Zwaag
Tel: 0229-236587

Bestuurslid:  
Th. (Theo) Bot
Dorpsstraat 138
Zwaag
Tel: 0229-296959

Bestuurslid:
A. (Ada) Koeman-de Jong
Abdij 1
Blokker
Tel: 0229-238952