Actueel

Op deze pagina vindt u nieuws en actuele informatie over St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West

Aan de leden van:
Begrafenis- & Crematievereniging ‘St. BARBARA’.
Zwaag en Zwaagdijk-West.

 

Zwaag, Juli 2022

Het Bestuur van 

De Begrafenis- en Crematievereniging “St.BARBARA”, Zwaag en Zwaagdijk-West 

Heeft in de 65-ste algemene jaarvergadering vanWoensdag 13 April 2022,

met algemene goedkeuring van de vergadering besloten tot een Contributieverhoging € 15,00 naar € 20,– per jaar, per betalend lid (vanaf 18 jaar).

Hierbij wordt gelijktijdig de ledenkorting verhoogd van € 900,00 naar € 1000,00.

 Het bestuur.

Begrafenis- en Crematievereniging “St Barbara” Zwaag en Zwaagdijk-West.

Een kopie van de notulen van de vergadering kan bij de secretaris worden  aangevraagd en via de Email worden toegezonden.

Email-adres secretaris: am.gitzels@quicknet.nl.